Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Sposób pobierania materiałów

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

W przypadku niemożności określenia zasobów zlokalizowanego złoża w wyżej wymieniony sposób (np. podkłady, grubego żwiru), pracę tę wykonuje specjalna grupa wyposażona w odpowiedni sprzęt. Dla określenia jakości, a więc i przydatności materiałów dla budowy drogi, ważny jest sposób pobierania prób materiałów. Najbardziej celowe jest pobieranie prób gruntów sypkich w dołach sięgających do spągu, względnie przewidywanego dolnego poziomu eksploatacji kopaliny. W przypadku, kiedy sposób ten jest zbyt kosztowny (np. duża głębokość zalegania materiałów), można pobrać próby z otworów wiertniczych założonych w dnie płytkich dołów próbnych. Jeśli materiał jest jednorodny, albo wykazuje pewne przewarstwienia, czy inne różnice, których przy eksploatacji kopalni praktycznie nie będzie można usunąć, bierze się jedną do trzech prób w zależności od wielkości kopalni. W przypadku gdy materiał zmienia się warstwami, które będzie można eksploatować oddzielnie, próby bierze się z każdej warstwy. Oczywiście, że podstawą do określenia ilości i sposobu pobierania prób jest analiza wyników wykonanych uprzednio otworów badawczych. Pobieranie prób materiałów w dołach polega na zebraniu materiału z pionowych bruzd wykonanych w ścianach dołu (dla piasku przekrój bruzdy 5 X 10 albo 10 X 10 cm, dla żwiru 30 X 40 cm) w ilości czterokrotnie większej niż waga próby, a następnie metodą ćwiartkowania otrzymuje się próbkę średnią (charakterystyczną). Ćwiartkowanie polega na tym, że materiał, po dokładnym przemieszaniu łopatami, usypuje się w kopiec, dzieli się na cztery części, bierze z nich dwie przeciwległe i po powtórnym przemieszaniu usypany kopiec ponownie dzieli się na cztery części, z których dwie przeciwległe- zmieszane dają średnią próbę materiału. Tak samo postępuje się w przypadku pobierania próby z otworów wiertniczych. Jeśli projektuje się stabilizację gruntu na istniejącej drodze gruntowej, albo w przypadku kiedy roboty ziemne są już wykonane, pobiera się. próbki gruntu z tej warstwy, która będzie stabilizowana. Próbki pobiera się z całej szerokości projektowanej jezdni, kopiąc rowek na szerokość łopaty i głębokość 20 cm. Z tak ukopanego gruntu, przeznacz0nego do stabilizacji, należy wydzielić metodą ćwiartkowania średnią próbkę około 15 kg. Ilość pobranych próbek zależy od zmienności gruntu korpusu drogowego, pobiera się jednak nie rzadziej niż jedną na 0,5 km stabilizowanej drogi. Jako próbkę kamienia ze złóż odkrywek o charakterze jednorodnym pobiera się kostkę (względnie bryłę, z której będzie można wyciąć kostkę) 20 X 20 X 20 cm i 10-;.-15 kg kawałków kamienia o wielkości średnic 4-6 cm, zważając na to, aby pobrana próba najlepiej charakteryzowała złoże. Jeśli złoże jest niejednorodne, to dla każdego występującego gatunku materiału należy pobrać próbkę w ilościach podanych wyżej. Próbki materiałów miejscowych pobiera się komisyjnie z zestawie- niem protokołu, który powinien zawierać następujące dane: a) kopalnia – i nazwa miejscowości, b) trasa … km … na prawo lub lewo. od trasy, c) otwór badawczy nr … i sposób pobrania, d) głębokość pobrania materiału, e) rodzaj materiału, f) do jakich celów pobrano materiał, g) data pobrania, h) nazwiska, imiona i podpisy członków komisji. [podobne: przeszczep chondrocytów, gabloty muzealne, kostka brukowa libet ]
[więcej w: olx busko, olx przasnysz, koszt przydomowej oczyszczalni ścieków ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: koszt przydomowej oczyszczalni ścieków olx busko olx przasnysz