Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Przyrządy i materiały potrzebne do przeprowadzenia badania

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przyrządy i materiały potrzebne do przeprowadzenia badania: – sito o wymiarze boku oczka kwadratowego 0,074 lub 0,06 mm, – areometr o zakresie skali 0,990-1,030, wycechowany, , Przygotowanie próbek. Do badania wydziela się próbki jednorodnego gruntu w takiej ilości, aby ciężar cząstek stałych wynosił: przy iłach 30-40 G, przy glinach pylastych i pyłach 40+60 G, przy gli- nach piaszczystych i piaskach gliniastych 60+70 G oraz przy piaskach pylastych 80-150 G. Ciężar stałych cząstek gruntu G, w gramach oblicza się ze wzoru: G = 100 x G s 100+ w gdzie: G – ciężar próbki gruntu wilgotnego w G, w – wilgotność gruntu w 010. Cechowanie areometru przeprowadza się w sposób opisany w normie. Przebieg analizy. Grunt rozciera się w wodzie destylowanej i przemywa bardzo starannie przez sito 0,074 lub 0,06 mm. Przechodzącą przez sito zawiesinę gotuje się w ciągu 0,5 godziny w kolbie stożkowej, a pozostały na sicie grunt poddaje się analizie sitowej. Ostudzoną zawiesinę wlewa się do cylindra mierniczego i dopełnia wodą destylowaną do 1000 ml. Połowę ilości stabilizatora dodaje się w czasie rozcierania próbki gruntu w wodzie, a drugą połowę – po przegotowaniu, ostudzeniu i zlaniu zawiesiny do cylindra. Zawiesinę w cylindrze miesza się początkowo mieszadełkiem, a następnie przez wstrząsanie i 30-krotne- odwracanie cylindra do góry dnem. Z chwilą ustawienia cylindra na stole uruchamia się sekundomierz i wykonuje areometrem kolejne pomiary gęstości zawiesiny po upływie 30 sek, 1, 2, 5, 1,5, 30 min, 1, 2, 4 i 24 godzin. Temperatury zawiesiny mierzy się kolejno po upływie około 3 min, 1, 4 i 24 godzin od chwili rozpoczęcia pomiaru areometrem. Wszystkie wyniki pomiarów wpisuje się na bieżąco w odpowiednim formularzu. Analiza sitowa Analiza sitowa wykonywana zgodnie z PR-55B-04484 umożliwia określenie uziarnienia (procentowej zawartości wagowej poszczególnych frakcji) gruntów sypkich i służy jako oznaczenie uzupełniające przy analizie areometrycznej dla gruntów spoistych. Przyrządy potrzebne do przeprowadzenia badania: – komplet co najmniej 8 sit o wymiarach boków oczek kwadratowych 25; 10; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,10; 0,071 mm; ostatnie sito zastąpić można sitami o wymiarach boku oczka: 0,063 lub 0,06 mm; suszarka, najlepiej elektryczna, z automatyczną regulacją temperatury w granicach 105-110°C; waga techniczna o dokładności do 0,1 G, a przy analizie sitowo-areometrycznej – o dokładności do 0,01 G. Wykonanie oznaczenia: Do analizy przy piaskach drobnych pobiera się co najmniej 100 g gruntu, przy żwirach – do 1000 g. Grunt po wysuszeniu w temperaturze 105°C i zważeniu przemywa się na sicie 0,06-0,10 mm i po ponownym wysuszeniu przesiewa przez komplet sit, notując pozostałość wagową na każdym z sit. Przesiewanie polega na wstrząsaniu sitami zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej przez co najmniej 3 minuty. Różnica między Gs i sumą ciężarów wszystkich frakcji nie powinna przekraczać 0,5° Gs Różnicę tę rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie frakcje. b. Oznaczanie zawartości części organicznych Zawartość części organicznych w gruntach budowlanych przyjmuje się wg PN-60B-04485 równą procentowej stracie ciężaru gruntu na skutek działania na grunt 30-procentowym roztworem wody utlenionej lub prażenia. [więcej w: benfotiamina, pionowa maszyna pakująca, suprasorb ]
[hasła pokrewne: tbs krakow, drzwi wejściowe do mieszkania w bloku, furby boom allegro ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wejściowe do mieszkania w bloku furby boom allegro tbs krakow