Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Otwory badawcze

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Przy większych głębokościach otwory badawcze wykonuje się pod osłoną rur stalowych średnicy co najmniej 15 cm. W terenie równinnym i o podobnej budowie geologicznej wystarczy wykonać dwa otwory badawcze na 1 km drogi; w terenie o urozmaiconej rzeźbie liczba otworów powinna być większa. Miejsca przewidywanych wykopów bada się co najmniej w trzech. punktach wzdłuż drogi; jeden lub dwa punkty można wyznaczyć w przypuszczalnych miejscach zerowych robót ziemnych. Głębokość otworów badawczych powinna wynosić: a) przy nasypach – 2 m poniżej powierzchni terenu, b) przy wykopach – 2 m poniżej przewidywanej niwelety, c) przy nasypach na bagnach – 2 m poniżej dna bagna. W czasie wykonywania wierceń lub dołów próbnych napotykane grunty opisuje się na podstawie makroskopowego. rozpoznania, notując na specjalnym formularzu rodzaj, barwę, konsystencję gruntu, głębokość pobrania próbek, opór gruntu przy wierceniu i dane dotyczące poziomów wód gruntowych. Rozróżnia się próbki: a) zwykłe (w skrzynkach lub workach), b) z zachowaną wilgotnością naturalną (w szczelnie zamykanych słoikach lub pudełkach), c) z nienaruszoną strukturą i zachowaną wilgotnością. Wszystkie próbki powinny mieć na opakowaniu wyraźne i trwałe oznaczenie z podaniem daty i miejsca pobrania, numeru otworu, głębokości pobrania i numeru próbki. Obok wierceń stosuje się często sondowania udarowe gruntów, a przy poszukiwaniu materiałów miejscowych niekiedy również metody badań geofizycznych. b. Makroskopowe rozpoznawanie gruntów W badaniach tych przeprowadzanych zgodnie z PN-p5B-04482 określa się: rodzaj gruntu, stan, barwę, wilgotność oraz zawartość węglanu wapniowego (CaCOg). Rozpoznanie rodzaju gruntów spoistych na podstawie próby wałeczkowania i rozmakania umożliwia tablica 3, a gruntów sypkich – tablica 4 (opracowane według PN-55B-04482). Stan gruntów spoistych określa się za pomocą nomogramu na podstawie ilości kolejnych wałeczkowań tej samej kulki gruntu. Barwę gruntu określa się na przełomie bryły gruntu o naturalnej wilgotności. Określenie barwy podstawowej podaje się na ostatnim miejscu, odcienie zaś i intensywność barwy na pierwszym miejscu, np. jasnożółtoszary. Przy występowaniu kilku barw należy podać charakter ich występowania, np. zielona z czerwonymi smugami lub pstra czerwono-zielona Wilgotność gruntu określa się następująco: suchy – bryłka gruntu przy zgniataniu pęka i daje po rozdrobnieniu suchy proszek, mało wilgotny – bryłka gruntu odkształca się plastycznie, lecz palce nie stają się wilgotne, wilgotny – papier i ręka przyłożone do gruntu stają się wilgotne, mokry – przy ściskaniu bryłki w dłoni grunt wydziela wodę, nawodniony – grunt jest nasycony wodą lub płynny. Zawartość węglanu wapniowego określa się, obserwując reakcję gruntu po nalaniu kropli 20-procentowego kwasu solnego. Mianowicie: zawartość CaC03 wynosi w procentach: – grunt burzy się intensywnie i długo > 5°0. – grunt burzy się intensywnie lecz krótko 3-5% – grunt burzy się słabo i krótko 1-3% – ślady lub brak reakcji < 1°0. [podobne: gablota ogłoszeniowa, hologramy els, inhibitor korozji ]
[przypisy: olx starogard gdański, karambit allegro, jak obliczyć zapotrzebowanie na ciepło ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: jak obliczyć zapotrzebowanie na ciepło karambit allegro olx starogard gdański