Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

POCHODZENIE, KLASYFIKACJA I WLAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE GRUNTÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Pochodzenie gruntów. Gruntem w technice drogowej nazywamy zewnętrzną część skorupy ziemskiej, złożoną z rozdrobnionych cząstek skalnych bez domieszki lub z domieszką części organicznych. Obecna budowa skorupy ziemskiej jest wynikiem wielu procesów geologicznych. Grunty utworzyły się ze skał na skutek wietrzenia fizycznego, chemicznego i organicznego oraz przez rozdrobnienie mechaniczne. Ze względu na pochodzenie i skład rozróżniamy: a) grunty mineralne – składające się prawie wyłącznie z cząstek mineralnych powstałych z rozdrobnienia skał, b) grunty organiczne – będące mieszaniną cząstek mineralnych i organicznych. Spośród wymienionych gruntów podstawowe znaczenie przy budowie i utrzymaniu dróg mają tylko grunty mineralne, grunty organiczne natomiast są albo materiałem pomocniczym (darnina, ziemia urodzajna), albo przeszkodą przy budowie dróg (np. torfy). Grunty mogą być pochodzenia miejscowego i naniesione. Gruntami pochodzenia miejscowego o nazywamy takie, które wytworzyły się na miejscu wskutek zwietrzenia skał i tam pozostały. Odznaczają się one tym, że im głębiej położone są warstwy, tym większe zawierają odłamki macierzystej skały. W naszym klimacie grubość warstwy gruntów miejscowych nie przekracza 2-5 m. Grunty naniesione mają bardzo różnorodne i zmienne uwarstwienie, w zależności od sposobu naniesienia. Grunty te mogą być naniesione przez lodowce, wodę i wiatr. Grunty naniesione przez lodowce stanowią większość gruntów w Polsce (północna i środkowa część kraju). Lodowce w czasie przesuwania się niosły na swej powierzchni i toczyły pod spodem zwały kruszywa i gli- ny, powstałe z wietrzenia skał. Lodowce pozostawiły po sobie tzw. moreny, tj. wzgórza zawierające naniesione- materiały oraz złoża kamieni i luźno rozsiane pojedyncze głazy. Lodowce nie segregowały (jak np. woda) niesionych produktów wietrzenia, pomieszane są więc ze sobą, np. duże głazy i otoczaki ze żwirem, piaskiem, iłem lub gliną. Grunty naniesione przez wodę odznaczają się znaczną jednolitością, zalegają one w dolinach pozostałych po nieistniejących już rzekach. Zdarzają się więc namuły, tj. grunty powstałe wskutek osiadania w wodzie drobnych cząstek ilastych, a także roślinnych, które uległy rozkładowi. Pod wpływem ruchu wody produkty wietrzenia skał podlegają rozsegregowaniu według wielkości. Większe głazy odkładają się w górnym biegu rzek i potoków, żwiry – w środkowym biegu rzek, piaski – w dolnym biegu, najdrobniejsze zaś cząstki, np. iły, aż przy ujściu rzek do jezior i mórz. Grunty naniesione przez wiatr są to głównie lessy, tj. pyły pochodzenia pustynnego. Lessy odznaczają się wyraźnie jednolitym uziarnieniem, dużą porowatością i szybkim nasiąkaniem wodą. Gleby lessowe dzięki swej porowatości i przewiewności należą do najbardziej urodzajnych gleb. Z rozkładu szczątków roślinnych i zwierzęcych powstaje w glebie ciemnoszara lub czarna substancja zwana próchnicą albo humusem. [hasła pokrewne: bombki styropianowe, wbijanie pali, Falvit ]
[hasła pokrewne: trampolina allegro, kotły na pellet ranking, allegro regulamin ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: allegro regulamin kotły na pellet ranking trampolina allegro