Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Klasyfikacja gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Klasyfikacja gruntów jest podziałem umownym potrzebnym dla łatwiejszego porozumienia się stron zainteresowanych oraz dla prawidłowego wyboru wskaźników oceny gruntów i metod ich określania. Grunty w różnych krajach świata różnie są klasyfikowane, co uzależnione jest zwykle od budowy geologicznej danego terenu oraz od celu klasyfikacji, które poza pochodzeniem i właściwościami gruntu uwzględniają często przydatność ich do określonego celu. Poniżej omówiona zostanie ogólna klasyfikacja gruntów z zastosowaniem nazw, przyjętych w normach polskich, oparta na podziale ziarn i cząstek gruntów na frakcje z uwzględnieniem wzajemnych proporcji. Podział gruntów mineralnych na grupy Według normy PNB-02480 do gruntów mineralnych rodzimych zalicza się grunty naturalne, zawierające mniej niż 2010 cząstek organicznych. Grunty mineralne dzieli się na następujące grupy: A) grunty kamieniste, zawierające więcej niż 25% wagowo ziarn o wymiarach ponad 25 mm; do tej grupy zalicza się bloki skał występujących w postaci zwałów, głazy morenowe, piargi, rumowiska oraz wietrzeliny skalne; B) grunty gruboziarniste (żwiry i pospółki) zawierające mniej niż 25% wagowo ziarn o wymiarach ponad 25 mm, lecz więcej niż 10% ziarn o wymiarach ponad 2 mm; C) grunty drobnoziarniste, zawierające mniej niż 10% ziarn o wy- miarach ponad 2 mm; D) grunty makroporowate, mające pory widoczne okiem lub przy nieznacznym powiększeniu, np. niektóre lessy; E) namuły, czyli grunty pylaste, lub ilaste świeżo odłożone na dnie zbiorników wodnych, .zawierające części organicznych mniej niż 20% wagowo. Podział gruntów mineralnych według uziarnienia Pod względem uziarnienia grunty mineralne dzieli się na następujące frakcje: a) kamienista o wymiarach ziarn ponad 25 mm b) żwirowa 25-7-2 mm c) piaskowa 2-7-0,05 mm d) pyłowa 0,05-0,002 mm e) iłowa cząstek poniżej 0,002 mm (Cząstki mniejsze niż 0,001 mm nazywamy koloidami). Przewaga tej czy innej frakcji w gruncie wywiera duży wpływ na jakość i zachowanie się gruntów. Dlatego też badanie gruntów polega przede wszystkim na oznaczaniu procentowej zawartości wagowej poszczególnych frakcji w gruncie. Jeżeli w gruntach drobnoziarnistych występują pojedyncze kamienie lub większe ziarna, to uważa się je za domieszkę i klasyfikację gruntów przeprowadza się według ich zasadniczego uziarnienia poniżej 2 mm. Podział gruntów pod względem możliwości ich odspajania Do charakterystyki gruntów pod względem ich odspajania służy podział gruntów na kategorie. Kategoria gruntu decyduje o wydajności robót ziemnych. Do kategorii I należą grunty sypkie dobywane szuflami i łopatami, czyli piasek bez spoiwa, gleba uprawna zaorana, gleba ogrodowa, torf bez korzeni. Do kategorii II należą grunty dobywane łopatami i niekiedy moty- kami lub oskardami: piasek wilgotny, piasek gliniasty, pył i less, gleba uprawna z darniną, torf z korzeniami, nasyp z piasku, żwir do 25 mm mało spoisty . [patrz też: gablota ogłoszeniowa, hologramy els, ciężar prętów zbrojeniowych ]
[więcej w: ciężar prętów zbrojeniowych, praca puławy olx, wspolczynnik przenikania ciepla ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: ciężar prętów zbrojeniowych praca puławy olx wspolczynnik przenikania ciepla