Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Wykonywanie otworów badawczych i pobieranie próbek gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Do kategorii III należą grunty odspajane łopatami i oskardami z częściowym użyciem drągów stalowych: piasek gliniasty, pył i less półzwarty, gleba uprawna i torf z korzeniami ponad 30 mm grubości, nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, rumosz skalny i otoczaki do 40 mm, gliny wilgotne bez głazów, namuły rzeczne gliniaste. Do kategorii IV należą grunty odspajane łopatami przy stałym użyciu oskardów i drągów stalowych, przy częściowym użyciu klinów i młotów: less suchy, nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, grube otoczaki, glina ciężka i ił mało wilgotny, glina zwałowa, gruz ceglany. Do kategorii V należą grunty odspajane oskardami i drągami stalowymi oraz częściowo materiałami wybuchowymi: żużel hutniczy niezwietrzały, glina zwałowa o dużej zawartości głazów, gruz ceglany silnie scementowany, margle miękkie, ił zwarty przewarstwiony łupkiem, zlepieńce słabo scementowane, gips. Do kategorii VI-XVI należą grunty twarde (skały) odspajane młotami- pneumatycznymi i materiałami wybuchowymi. Przy odspajaniu grunt rozluźnia się. Przeciętne spulchnienie po odspajaniu w procentach pierwotnej objętości waha się od 1500 dla gruntu I kategorii do 5000 dla skał. W celu bliższego określenia właściwości fizyko-mechanicznych i fizyko-chemicznych gruntu wymagane są badania specjalne. Niektóre właściwości fizyko-chemiczne gruntów Największy wpływ na własności fizyko-chemiczne gruntów wywierają nadrobniejsze cząstki iłowe gruntów, które należeć mogą do grupy montmorylonitu, illitu lub kaolinitu. Właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów zależą w dużej mierze od ich cech fizyko-chemicznych, wywierających również poważny wpływ na efekty ulepszania lub stabilizacji gruntów. Najważniejsze właściwości fizyko-chemiczne są następujące: a) skład mineralogiczny ziarn i cząstek gruntu, b) powierzchnia graniczna cząstek, c) zjawiska na powierzchni granicznej cząstek, d) zjawiska kapilarne, e) siły działające między cząstkami, f) zjawiska adsorpcyjne i wymiana jonowa, g) zasolenie lub zakwaszenie gruntów bądź wody gruntowej. Większość wymienionych wyżej cech i zjawisk w gruntach dotychczas jest jeszcze mało zbadana, lecz dotychczasowe prace na ten temat wykazują, że w celu właściwej i pełnej oceny gruntu uwzględniać należy jego właściwości fizyko-chemiczne. Pełniejsze naświetlenie tych zjawisk znaleźć można, między innymi, w następujących wydawnictwach:
POLOWE BADANIA GRUNTOW. W celu umożliwienia zbadania uwarstwienia gruntów, pobrania próbek i oznaczenia poziomu zwierciadła wody gruntowej wykonuje się otwory badawcze, tj. doły próbne lub otwory wiertnicze. Doły próbne stosuje się zwykle przy głębokościach otworów badawczych do 2 m. Wymiary dołu próbnego wynoszą: szerokość około 0,75 m, długość 3-3,5 m, głębokość do 2 m. Jedną ściankę poprzeczną wykonuje się prawie pionowo, po przeciwnej stronie wycina się schodki o wymiarach 0,5 X 0,5 m. Dla otrzymania próbek o nienaruszonej strukturze (w gruntach spoistych) wycina się w ścianie pionowej, na poziomie warstw, kolejne uskoki, aby można było pobrać próbę za pomocą wciskanego cylindra. Doły próbne nieodzowne są przy badaniach podłoża skalistego. Otwory wiertnicze stosuje się głównie wówczas, gdy głębokość otworu badawczego przekracza 2 m. W gruntach spoistych używa się świdra spiralnego, w piaskach – świdra łyżkowego średnicy 10-12 cm, w gruntach płynnych – szlamówki. [przypisy: gablota ogłoszeniowa, hologramy els, inhibitor korozji ]
[więcej w: trampolina allegro, kotły na pellet ranking, allegro regulamin ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: allegro regulamin kotły na pellet ranking trampolina allegro