Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Wzór Allen Hazena

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wzór Allen Hazena nie uwzględnia porowatości gruntu (zależnej od stanu jego zagęszczenia), dlatego z reguły wyniki otrzymuje się wyższe w stosunku do wartości uzyskiwanych z pomiarów bezpośrednich. Wzory uwzględniające porowatość gruntu (piasku) dają na ogół wyniki bardzo zbliżone do wyników z badań laboratoryjnych. Spośród wielu wzorów empirycznych (Terzaghi, Zamarin, Kozen, Zauerbrej, Slichter, Kriger, Schonwalder). Laboratoryjny sposób oznaczenia wskaźnika wodoprzepuszczalności. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności k dla gruntów sypkich w laboratorium przeprowadza się według PN-55B-04492.
Wskaźnik wodoprzepuszczalności w zrozumieniu normy jest to prędkość przepływu wody w gruncie odniesiona do określonego przekroju przy spadku hydraulicznym równym jedności. Oznaczenie przeprowadza się w aparacie do badania wodoprzepuszczalności typu ITB-ZWK2 podanym na rysunku 13, zasilanym wodą z naczynia z filtrem żwirowym jako odpowietrzaczem powietrza. Dla celów drogowych oznaczenie wykonywać można na próbkach o naruszonej strukturze, tj. na piasku wsypanym do pierścienia, przy stanach nąjmniejszego i największego zagęszczenia, Jeśli podczas wypełniania pierścienia piasek rozsegregowuje się, na- Jeży go przed wsypaniem zwilżyć go po wypełnieniu nim pierścienia suszy się do stałego ciężaru: w temperaturze 105-110°C i określa się ciężar szkieletu gruntowego na podstawie dwukrotnego ważenia pier- ścienia z próbką. Po wmontowaniu pierścienia z próbką do aparatu napełnia się aparat wodą o temperaturze pokojowej przegotowaną lub odpowietrzoną za pomocą odpowietrzacza (filtr żwirowy). Wodę doprowadza się przez dolny dopływ. Drogę od spodu do wierzchu badanej I próbki powinna woda przebyć w czasie co najmniej 20 minut. Po ustaleniu się zwierciadła wody w obydwu komorach aparatu należy wykonać pięć pomiarów wy- datku wody w czasach T. Następnie przeprowadza się to samo badanie przy odwrotnym kierunku przepływu wody. Przy badaniach dla celów drogowych wartość kJo przyjmuje się jako średnią przy maksymalnym i minimalnym zagęszczeniu. l. Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i kohezji Do czasu opracowania odpowiednich norm zaleca się wykonywać te oznaczenia według metod podanych w literaturze technicznej. m. Oznaczanie modułów ściśliwości Wyniki badań ściśliwości w edometrach są mało dokładne i moduły oznaczone w ten sposób są znacznie niższe od wartości rzeczywistych. W związku z powyższym została wydana norma PN-58B-04495; która ma na celu wprowadzenie poprawek oraz współczynników zwiększających moduły ściśliwości edometryczne obliczone ze wzoru: Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność w procentach ciężarowych, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalny ciężar objętościowy. W praktyce stosuje się dwie metody oznaczania: metodę normalną i metodę zmodyfikowaną. Metoda normalna polega na ubijaniu gruntu przy zużyciu energii w ilości około 6000 kGcm na jeden decymetr sześcienny ubitego gruntu. Do badania należy przygotować próbkę gruntu w stanie powietrzno suchym. Ciężar próbki przyjmuje się w stosunku 2,5-3 kG na 1 dcm objętości cylindra, w którym przeprowadzi się ubijanie. Grunt należy rozdrobnić tak, aby przeszedł przez sito o prześwicie oczek 6 – 7 mm. Jeżeli grunt zawiera ziarna większe od 6 – 7 mm, należy po ich odsianiu zamienić je na taką samą zawartość ziarn o wymiarach 2 – 6 mm. Następnie próbkę należy zmieszać z wodą (destylowaną lub zwykłą nadającą się do picia) w ilości 60 cm dla gruntów sypkich i 100 – 150 dm dla gruntów spoistych, licząc na 1 dcm objętości cylindra. Po dokładnym wymieszaniu, próbkę gruntu spoistego należy pozostawić w szczelnym naczyniu na okres 16 – 24 godzin, a gruntu sypkiego na 1 -7 godzin. [patrz też: przeszczep chondrocytów, gabloty muzealne, kostka brukowa libet ]
[przypisy: trampolina allegro, kotły na pellet ranking, allegro regulamin ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: allegro regulamin kotły na pellet ranking trampolina allegro