Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Doziarnianie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W przypadku niewłaściwie uziarnionych pospółek i braku materiału doziarniającego celowe może okazać się ulepszanie niewielkimi dodatkami cementu (3….-5010). Można też wykonać podbudowę z chudego betonu, zwłaszcza przy wykonywaniu poszerzeń nawierzchni drogowych. Przy wzrastającej produkcji smoły i asfaltu, na terenach tych po- winny znaleźć zastosowanie już w najbliższej przyszłości podbudowy ze żwirów i pospółek otaczanych smołą i asfaltem. Będą one z pewnością konkurować pod względem technicznym i ekonomicznym z innymi typami podbudowy, b) Tereny zasobne w piaski. Na obszarach województw środkowych spotyka się piaski na ogół drobne i pylaste. Miejscami spotyka się także drobne pospółki i średnie piaski. Najracjonalniejszym typem podbudowy na tych terenach, typem już wypróbowanym, jest podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem. Grunty te jednak wymagają dużych ilości cementu, gdyż są drobne i równoziarniste. Celowe jest doziarnianie ich pospółkami, piaskami grubymi, średnimi oraz popiołami lotnymi. Po korekcji uziarnienia grunty te na ogół nadają się do stabilizacji cementem. Próby wykonane ze stabilizacji piasków i piasków pylastych smołami upoważniają do mniemania, że podbudowy z gruntów stabilizowanych smołami i asfaltami powinny dobrze również spełniać swe zadania na tych terenach. Tereny gliniaste i lessowe. Są to południowe części województw środkowych i obszary województw .południowych. Na terenach tych rzadko spotyka się piaski (przeważnie bardzo drobne), jeszcze rzadziej pospółki (przeważnie gliniaste). Natomiast są tam pewne zasoby wapieni i piaskowców o lepiszczu wapiennym. Grunty te można stabilizować wapnem, popiołami lotnymi z węgla brunatnego, smołą czy asfaltem, a także -cementem, Przeważnie konieczne tu są stabilizacje dwuwarstwowe, np. dolna warstwa stabilizowana wapnem, górna – cementem, dolna – popiołami z węgla brunatnego, górna – cementem. Tereny zasobne w kamienie. Znajdują się one w województwie kieleckim, częściowo łódzkim i w województwach południowych. Na terenach tych mamy dość liczne małe kamieniołomy, często również istnieją możliwości poboru żwiru z łożysk rzek górskich, żwiru dość grubego. [podobne: tynk mineralny kolory, drzwi platinum design, przydomowe oczyszczalnie ]
[przypisy: olx busko, olx przasnysz, koszt przydomowej oczyszczalni ścieków ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: koszt przydomowej oczyszczalni ścieków olx busko olx przasnysz