Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Posts Tagged ‘sprzątanie hal magazynowych’

Najwazniejsza czescia skladowa paliw jest wegiel.

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2018

Najważniejszą częścią składową paliw jest węgiel. Ponadto paliwa zawierają mniejsze ilości wodoru, siarki, azotu, tlenu oraz domieszek mineralnych, dających po spaleniu popiół, Paliwa składają się z części palnych i niepalnych. Do części palnych zalicza się pierwiastki węgla, wodór i siarkę. Do części niepalnych należą – tlen, azot, substancje popioło-twórcze i woda (wilgoć). Te ostatnie obniżają oczywiście użyteczną wartość paliw. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sprzątanie hal magazynowych’

Najwazniejsza czescia skladowa paliw jest wegiel.

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2018

Dla zapoczątkowania reakcji paliwa z tlenem konieczne jest uprzednie podgrzanie materiału palnego do temperatury zapłonu, po której przekroczeniu płonie już on sam dalej, wydzielając ciepło. Do spalenie 1 kg węgla (pierwiastka) trzeba doprowadzić teoretycznie 11,7 kg powietrza. Ta jednak ilość powietrza nie jest wystarczająca w praktyce, gdyż w razie złego wymieszania paliwa z powietrzem część paliwa może się nie mieszać z braku tlenu. Do zupełnego spalenia całej ilości paliwa konieczny jest pewien nadmiar powietrza. Współczynnik nadmiaru powietrza L określa się liczbą, która wskazuje, ile razy ilość powietrza doprowadzonego do spalenia paliwa jest większa od ilości teoretycznie wymaganej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sprzątanie hal magazynowych’

Najwazniejsza czescia skladowa paliw jest wegiel.

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2018

WYPALANIE WAPIENIA W PIECACH PRZEMYSŁOWYCH Odpowiednio posortowany w kamieniołomie surowiec wapienny w postaci brył i kawałków dowozi się do pieców w celu wypalenia go na wapno. Wypalanie można przeprowadzać w piecach różnych typów rodzajów.
Stos polowy. Najprostszy od dawna znany, a obecnie wycofany, jest stos polowy opalany drewnem, torfem lub węglem. Przygotowanie stosu polowego do wypalenia wapienia ,polega na wykopaniu pochyłego kanału w wyrównanym i ubitym gruncie nie podlegającym nawodnieniu, na którym ustawia się stos w kształcie dużego kopca. Stos składa się z ułożonych na przemian warstw kamienia i paliwa, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sprzątanie hal magazynowych’

Najwazniejsza czescia skladowa paliw jest wegiel.

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2018

Piec polowy. Stałe piece polowe zużywają około 40% paliwa umownego. Istnienie ich po dziś dzień może być usprawiedliwione tylko gdzieś w odludnych zakątkach przemysłowo zacofanych bajów. Piec polowy najczęściej buduje się w formie prostokątnej komory z góry otwartej. Ściany tej komory wykonane są z kawałków surowca lub cegły czerwonej, spojonych zaprawą wapienną. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries