Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Posts Tagged ‘praktiker zabrze’

Panele fotowoltaiczne dopasowane do twojego domu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

solar21[1]Panele fotowoltaiczne dopasowane do twojego domu Wydajność energetyczna twojego dachu może zostać w pełni wykorzystana dzięki zastosowaniu technologii bioenergetycznej PV. Dzięki temu, że produkty, które oferujemy, nie mają ruchomych części, ich bezawaryjność to dodatkowy plus dla każdego użytkownika. Wymagają one bezpiecznego obycia z tego typu sprzętem. Dlatego specjaliści przyjadą do ciebie przed osadzeniem paneli, żeby wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie, pasujące właśnie do twojego domu. Wyobraź sobie sumę zaoszczędzonych pieniędzy, na rachunkach za prąd elektryczny, za okres dwudziestu pięciu lat, brzmi fantastycznie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘praktiker zabrze’

Panele fotowoltaiczne dopasowane do twojego domu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Klasyfikacja (norma zalecana do stosowania od, dnia 1 października 1960). Nawierzchnia drogowa – zgodnie z określeniem normy, jest to warstwa lub zespół warstw ułożonych w obrębie jezdni, służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od pojazdów na podłoże gruntowe i zapewniających pojazdom dogodne warunki ruchu. Nowoczesna nawierzchnia składa się z dwóch podstawowych części: z podbudowy i z warstwy jezdnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘praktiker zabrze’

Panele fotowoltaiczne dopasowane do twojego domu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przyrządy i materiały potrzebne do przeprowadzenia badania: – tygielki porcelanowe ogniotrwałe, każdy o pojemności około 30 ml, – zlewki o pojemności 150 ml, waga półanalityczna o dokładności do 0,001 G, 30-procentowy roztwór wody utlenionej. Wykonanie oznaczenia. Utlenianie części organicznych wodą utlenioną polega na przygotowaniu w zlewce o pojemności 150 ml 20+30 g gruntu wysuszonego w temperaturze 105 st. i zważonego z dokładnością do 0,001 G oraz zalaniu go 30-procentowym roztworem wody utlenionej w ilości 50 ml i podgrzewaniu do temperatury 600e przez okres .co najmniej 5 godzin. Następnie odstawia się zlewkę z gruntem na okres około 15 godzin, po czym suszy się w temperaturze 105 st. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘praktiker zabrze’

Panele fotowoltaiczne dopasowane do twojego domu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wskaźnikiem piaskowym nazywa się procentowy stosunek objętości piasku do objętości całego badanego roztworu gruntu, tj. piasku łącznię z zawiesiną drobnych cząstek gruntu w roztworze wodnym. Wskaźnik piaskowy oznacza się w liczbach całkowitych, niemianowanych. Sprzęt badawczy do oznaczania wskaźnika-piaskowego stanowią: a) cylinder szklany (lub z innego przezroczystego materiału) o średnicy wewnętrznej 31,7 mm i wysokości około 430 cm, z wyskalowaniem sięgającym od dołu do wysokości co najmniej 40 cm i podziałką przynajmniej ćwierćcentymetrową; cylinder powinien być zaopatrzony w zamykający go, dopasowany gumowy korek; b) rurka do wtryskiwania o średnicy 6 mm, z mosiądzu lub miedzi, z jednym wylotem zamkniętym klinowatym zakończeniem; w dolnej części klinowatej końcówki znajdują się dwa małe otwory średnicy 1 mm c) naczynie szklane (butla) o pojemności 3785 cm zaopatrzone w urządzenia syfonowe I składające się z korka o dwóch otworach i zakrzywionej rurki miedzianej; naczynie umieszcza się na wysokości około 90 cm ponad stołem, na którym przeprowadza się badania; d) rurka gumowa o średnicy 5 mm z zaciskiem zamykającym wypływ, służący do połączenia rurki wtryskującej z syfonem e) tłoczek S a metalowym pręcie długości 450 mm, który ma kształt stożkowaty z płaskim okrągłym spodem o średnicy 21,4 mm ściśle prostopadłym do osi pręta; część stożkowa tłoczka zaopatrzona jest po bokach VI trzy małe śrubki (które można regulować) utrzymujące tłoczek w osi naczynia z zachowaniem nie- znacznego luzu przy przesuwaniu; pokrywka cylindra z materiału elastycznego ma w środku otwór do swobodnego ruchu pręta i utrzymywania go w osiowym położeniu w cylindrze; na górze umocowany jest ciężarek, który wyrównuje ciężar tłocz- ka do 1 kG; f) naczynie pomiarowe o objętości 88 cm lub 90 cm; g) lejek o dość szerokim otworze do wsypywania gruntu do cylindra; h) sekundomierz. Przygotowanie roztworu Roztwór podstawowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘praktiker zabrze’

Panele fotowoltaiczne dopasowane do twojego domu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ilościowe oznaczenie zawartości siarczanów w przeliczeniu na S03 przeprowadza się za pomocą ogólnie przyjętych w chemii metod analitycznych. Oznaczanie kapilarności (włoskowatego podciągania wody w gruncie) Wiadomości ogólne Kapilarność gruntu jest to wysokość, na jaką woda na skutek sił napięcia powierzchniowego podniesie się w porach gruntu ponad poziom. swobodnego zwierciadła przy podsiąkaniu od dołu (kapilarność czynna) lub jest to wysokość, na jakiej woda będzie przez grunt utrzymana ponad poziomem swobodnego zwierciadła przy obniżeniu tego poziomu (kapilarność bierna). Oznaczenie kapilarności wykonuje się dla piasków drobnych pylastych i gliniastych oraz dla pyłów dla oceny niebezpieczeństwa tworzenia się wysadzin w gruncie w czasie jego zamarzania, Żwiry i piaski sypkie mają kapilarność 0,30 m, natomiast piaski pylaste i wszystkie grunty małospoiste wykazują kapilarność zbliżoną do 1,00 m lub znacznie wyższą (np. pyły lessowe). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘praktiker zabrze’

Panele fotowoltaiczne dopasowane do twojego domu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Zagadnienie racjonalnego stosowania paliw w przemyśle wapienniczym jest sprawą ekonomiczną wielkiej wagi. Stąd też wynikają próby stosowania najtańszych paliw odpadkowych. Piece wapiennicze mogą być zasalane paliwami stałymi, ciekłymi lub gazowymi. Paliwa stałe są najczęściej stosowane do wypalania wapna. Do paliw stałych zalicza się emtrecyt, węgiel kamienny, brunatny, to li , węgiel z drewna, drewno oraz koks. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘praktiker zabrze’

Panele fotowoltaiczne dopasowane do twojego domu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Węglan wapniowy nie topi się pod wpływem wysokiej temperatury, lecz ulega rozkładowa na tlenek wapniowy i bezwodnik kwasu węglowego. Termiczny rozkład węglanu wapniowego należy do typu reakcji odwracalnych, tzn. że węglan wapniowy można rozłożyć lub odbudować z powrotem z jego składników, zależnie od panujących w środowisku reakcji warunków ciśnienia i temperatury. Proces dysocjacji węglanu wapniowego można przedstawiać następująco: CaCO~ <= CaO + CO~ Proces rozkładu CaC03w wyższej temperaturze przebiega przy pobraniu ciepła z otoczenia w ilości 42,52 kcal na 1 gramocząsteczkę CaC03, co w przeliczeniu mi 1 kg CaC03 wynosi 425,5 kcal. Zależność rozkładu CaC03 od ciśnienia i temperatury . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘praktiker zabrze’

Panele fotowoltaiczne dopasowane do twojego domu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Kontakt wody z chlorem powinien trwać 30 min. Zawartość wolnego chloru w miejscu czerpania wody powinna wynosi z 0,3-0,5 mg/l. Po chlorowaniu woda ma nieprzyjemny zapach, który zazwyczaj ginie po 2 godz. Zapach chloru może być usunięty za pomocą filtrowania przez warstwę węgla aktywnego lub 2,5 raza grubszą warstwę węgla drzewnego . Urządzenie do odkażania składa się ze zbiornika o pojemności 50-200 litrów, w którym przygotowuje się wodny roztwór wapna chlorowanego, głównie wody chlorowej o stężeniu 2% chloru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘praktiker zabrze’

Panele fotowoltaiczne dopasowane do twojego domu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Działanie chloru na wodę powinno trwać 30 min i po upływie tego czasu stwierdza się skuteczność odkażania. Powinna pozostać nadwyżka chloru 0,3 – 0,5 mg/I w wodzie do picia, > 0,5 mg/l w wodzie kąpielowej. Zawartość chloru powyżej 0,5 mg/I psuje smak wody. Woda do użytku domowego powinna być dostarczana możliwie w 2 godz po chlorowaniu. Urządzenia do chlorowania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘praktiker zabrze’

Panele fotowoltaiczne dopasowane do twojego domu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries