Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Posts Tagged ‘pożar sadzy w kominie’

Badanie nasiąkliwości i pomiar pęcznienia

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Po zakończeniu zagęszczenia usuwa się nadstawkę i ścina próbkę (wyrównuje) nożem równo z górnym brzegiem cylindra. Odejmuje się podstawę i nakłada na górną część cylindra, po umieszczeniu przedtem na wierzchu próbki krążka bibuły filtracyjnej. Cylinder odwraca się, usuwa płytkę wyrównującą, nakłada krążek bibuły filtracyjne na drugą powierzchnię próbki i waży napełniony w ten sposób cylinder z dokładnością do 1 G. Jeżeli grunt ma być badany bez dodatkowego nawilgocenia, to przystępuje się bezzwłocznie do próby wciskania (penetracji tłoka). W przypadku nasycania próbki gruntu wodą umieszcza się perforowany krążek do badania pęcznienia na powierzchni próbki i nakłada na niego obciążnik pierścieniowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pożar sadzy w kominie’

Badanie nasiąkliwości i pomiar pęcznienia

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

REAKCJE TLENKU WAPNIOWEGO Z ZANIECZYSZCZENIEM ZŁOŻA W WYZSZEJ TEMPERATURZE Surowy wapień zawiera prawie zawsze mniejsze lub większe ilości domieszek substancji ilastych, geny, piasku, itp. , zawartych w złożu. Chemiczny charakter tych domieszek może być obojętny lub kwaśny. Pomimo, że wapienie wypalane są w temperaturze nie powodującej jeszcze spieczenia wapna, to jednak w tej temperaturze mogą się już tworzyć różne związki wapnia z towarzyszącymi mu domieszkami w wyniku reakcji przebiegających w fazach stałych. Szybkość przebiegu reakcji w fazach stałych w danej temperaturze zależy w znacznym stopniu od rozdrobnienia i dokładności wymieszania reagujących ze sobą związków, Im drobniejsze są wymiary składników, tym większa jest czynna powierzchnia, tym łatwiej przebiega proces chemiczny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pożar sadzy w kominie’

Badanie nasiąkliwości i pomiar pęcznienia

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

WYPALANIE WAPIENIA W PIECACH PRZEMYSŁOWYCH Odpowiednio posortowany w kamieniołomie surowiec wapienny w postaci brył i kawałków dowozi się do pieców w celu wypalenia go na wapno. Wypalanie można przeprowadzać w piecach różnych typów rodzajów.
Stos polowy. Najprostszy od dawna znany, a obecnie wycofany, jest stos polowy opalany drewnem, torfem lub węglem. Przygotowanie stosu polowego do wypalenia wapienia ,polega na wykopaniu pochyłego kanału w wyrównanym i ubitym gruncie nie podlegającym nawodnieniu, na którym ustawia się stos w kształcie dużego kopca. Stos składa się z ułożonych na przemian warstw kamienia i paliwa, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pożar sadzy w kominie’

Badanie nasiąkliwości i pomiar pęcznienia

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

W Polsce przed drugą wojną światową najbardziej rozpowszechni-one były aparaty dra Ornsteina. W czasie okupacji zaczęły wchodzić w użycie aparaty Timsnertruma, znacznie praktyczniejsze, jednak również nie pozbawione wad. W poszczególnych zakładach wodociągowych (m. in, w Maczkach) zastosowano różne ulepszenia. Dobrze działa BoIska chlorownica systemu J. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »