Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Posts Tagged ‘panele szklane’

Architektura i nowoczesne budownictwo – Sherbourne Park Pavilion / Teeple Architects

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Obecnie w budowie Sherbourne Park powstaje na podstawie abstrakcyjnego krajobrazu kanadyjskiego Wielkiego Jeziora.
Integralną częścią parku jest zaprojektowany przez Teeple Architekci pawilon.
Ta 227 m2 rzeźbiona, pokryta cynkiem struktura będzie funkcjonować zarówno jako symboliczny moment w parku, jak i abstrakcyjny łuk, który oprawi widoki na jezioro.
Będę również służyć jako łącznik miejski łączący różne elementy parku.
Pawilon Sherbourne Park jest instrumentalnym składnikiem inicjatyw na dużą skalę, mających na celu ożywienie nabrzeża miasta Toronto. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘panele szklane’

Architektura i nowoczesne budownictwo – Sherbourne Park Pavilion / Teeple Architects

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Architekci Schmidt Hammer Lassen wygrały konkurs na Centrum Kongresowe i Hotelowe w środkowej części portu w Helsingborgu w Szwecji, która jest 15-minutowym rejsem promem z Elsinore w Danii.
Konkurs deweloperski został wygrany we współpracy ze szwedzkim deweloperem Midroc oraz konsultantami inżynieryjno-architektowymi Sweco.
Opis architekta i więcej zdjęć po przerwie.
Projekt składa się z obiektu kongresowo-hotelowego o powierzchni 16 900 m2 i 17 100 m2 mieszkania w najbardziej atrakcyjnym obszarze Helsingborg.
dawny centralny dok promowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘panele szklane’

Architektura i nowoczesne budownictwo – Sherbourne Park Pavilion / Teeple Architects

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Najważniejszą częścią składową paliw jest węgiel. Ponadto paliwa zawierają mniejsze ilości wodoru, siarki, azotu, tlenu oraz domieszek mineralnych, dających po spaleniu popiół, Paliwa składają się z części palnych i niepalnych. Do części palnych zalicza się pierwiastki węgla, wodór i siarkę. Do części niepalnych należą – tlen, azot, substancje popioło-twórcze i woda (wilgoć). Te ostatnie obniżają oczywiście użyteczną wartość paliw. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘panele szklane’

Architektura i nowoczesne budownictwo – Sherbourne Park Pavilion / Teeple Architects

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Dla zapoczątkowania reakcji paliwa z tlenem konieczne jest uprzednie podgrzanie materiału palnego do temperatury zapłonu, po której przekroczeniu płonie już on sam dalej, wydzielając ciepło. Do spalenie 1 kg węgla (pierwiastka) trzeba doprowadzić teoretycznie 11,7 kg powietrza. Ta jednak ilość powietrza nie jest wystarczająca w praktyce, gdyż w razie złego wymieszania paliwa z powietrzem część paliwa może się nie mieszać z braku tlenu. Do zupełnego spalenia całej ilości paliwa konieczny jest pewien nadmiar powietrza. Współczynnik nadmiaru powietrza L określa się liczbą, która wskazuje, ile razy ilość powietrza doprowadzonego do spalenia paliwa jest większa od ilości teoretycznie wymaganej. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries