Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Posts Tagged ‘biologiczne oczyszczanie ścieków’

Nowoczesna architektura : Jadalne boisko szkolne / Praca AC

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Pracuj AC, we współpracy z Edible Schoolyard NY i Alice Waters.
Chez Panisse Foundation, projektuje nowe boisko szkolne dla PS216, które zaoferuje młodym nowojorczykom inne doświadczenie edukacyjne.
Jadalne boisko szkolne zaprojektowano jako szereg powiązanych ze sobą zrównoważonych systemów, w których budynek będzie wytwarzać energię i ciepło, zbierać wodę deszczową, przetwarzać kompost i sortować odpady za pomocą infrastruktury poza siecią.
Więcej zdjęć i więcej o szkole po przerwie.
Szkoła obejmuje klasę kuchni i mobilną szklarnię, w której dzieci gromadzą się w środowisku edukacyjnym, które promuje także przyjazność dla środowiska. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘biologiczne oczyszczanie ścieków’

Nowoczesna architektura : Jadalne boisko szkolne / Praca AC

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Najodpowiedniejszym typem podbudowy na tych terenach jest podbudowa z kruszywa łamanego nieodsiewanego. Ze względu jednak na słabą wytrzymałość kamienia, nie zawsze uda się wykorzystać bezpośrednio do budowy kruszywo nieodsiewane, łamane bez jego dodatkowego ulepszenia za pomocą otoczenia bitumem lub też zmieszania z cementem albo 2 wapnem. Tereny zasobne w żużel wielkopiecowy. Znajdują się one na Górnym Śląsku, w pobliżu większych hut (Kraków – Nowa Huta, Częstochowa, Stalowa Wola). Na terenach tych do wykonywania podbudowy można wykorzystywać istniejące zwały żużla w postaci pospółki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘biologiczne oczyszczanie ścieków’

Nowoczesna architektura : Jadalne boisko szkolne / Praca AC

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Otaczanie kruszywa bitumami lub mieszanie go z cementem jest bardzo korzystne. Dlatego też,jeśli tylko posiada się odpowiednie maszyny, jak otaczarki lub betoniarki dużych wydajności, najbardziej ekonomicznymi podbudowami mogą się okazać podbudowy z kruszywa otaczanego lub podbudowy betonowe, a także podbudowy pośrednie z gruntów stabilizowanych Cementem. OZNACZENIA RODZAJÓW PODBUDOWY ZNACZENIE GEOTECHNIKI I BADAN LABORATORYJNYCH PRZY PROJEKTOWANIU NOWOCZESNYCH PODBUDÓW. Nowoczesne podbudowy różnią się od podbudów tradycyjnych tym, że są wykonywane na ogół z materiałów słabszych, przy bardziej komplikowanej technologii. Zasada wykorzystywania materiałów miejscowych nakazuje użyć do budowy prawie każdy materiał i dostosować do niego konstrukcję nawierzchni i technologię robót. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘biologiczne oczyszczanie ścieków’

Nowoczesna architektura : Jadalne boisko szkolne / Praca AC

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Klasyfikacja (norma zalecana do stosowania od, dnia 1 października 1960). Nawierzchnia drogowa – zgodnie z określeniem normy, jest to warstwa lub zespół warstw ułożonych w obrębie jezdni, służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od pojazdów na podłoże gruntowe i zapewniających pojazdom dogodne warunki ruchu. Nowoczesna nawierzchnia składa się z dwóch podstawowych części: z podbudowy i z warstwy jezdnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries