Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Posts Tagged ‘azbest co to’

Panele fotowoltaiczne dopasowane do twojego domu

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

solar21[1]Panele fotowoltaiczne dopasowane do twojego domu Wydajność energetyczna twojego dachu może zostać w pełni wykorzystana dzięki zastosowaniu technologii bioenergetycznej PV. Dzięki temu, że produkty, które oferujemy, nie mają ruchomych części, ich bezawaryjność to dodatkowy plus dla każdego użytkownika. Wymagają one bezpiecznego obycia z tego typu sprzętem. Dlatego specjaliści przyjadą do ciebie przed osadzeniem paneli, żeby wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie, pasujące właśnie do twojego domu. Wyobraź sobie sumę zaoszczędzonych pieniędzy, na rachunkach za prąd elektryczny, za okres dwudziestu pięciu lat, brzmi fantastycznie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘azbest co to’

Panele fotowoltaiczne dopasowane do twojego domu

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Klasyfikacja (norma zalecana do stosowania od, dnia 1 października 1960). Nawierzchnia drogowa – zgodnie z określeniem normy, jest to warstwa lub zespół warstw ułożonych w obrębie jezdni, służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od pojazdów na podłoże gruntowe i zapewniających pojazdom dogodne warunki ruchu. Nowoczesna nawierzchnia składa się z dwóch podstawowych części: z podbudowy i z warstwy jezdnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘azbest co to’

Panele fotowoltaiczne dopasowane do twojego domu

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Przyrządy i materiały potrzebne do przeprowadzenia badania: – tygielki porcelanowe ogniotrwałe, każdy o pojemności około 30 ml, – zlewki o pojemności 150 ml, waga półanalityczna o dokładności do 0,001 G, 30-procentowy roztwór wody utlenionej. Wykonanie oznaczenia. Utlenianie części organicznych wodą utlenioną polega na przygotowaniu w zlewce o pojemności 150 ml 20+30 g gruntu wysuszonego w temperaturze 105 st. i zważonego z dokładnością do 0,001 G oraz zalaniu go 30-procentowym roztworem wody utlenionej w ilości 50 ml i podgrzewaniu do temperatury 600e przez okres .co najmniej 5 godzin. Następnie odstawia się zlewkę z gruntem na okres około 15 godzin, po czym suszy się w temperaturze 105 st. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘azbest co to’

Panele fotowoltaiczne dopasowane do twojego domu

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Wskaźnikiem piaskowym nazywa się procentowy stosunek objętości piasku do objętości całego badanego roztworu gruntu, tj. piasku łącznię z zawiesiną drobnych cząstek gruntu w roztworze wodnym. Wskaźnik piaskowy oznacza się w liczbach całkowitych, niemianowanych. Sprzęt badawczy do oznaczania wskaźnika-piaskowego stanowią: a) cylinder szklany (lub z innego przezroczystego materiału) o średnicy wewnętrznej 31,7 mm i wysokości około 430 cm, z wyskalowaniem sięgającym od dołu do wysokości co najmniej 40 cm i podziałką przynajmniej ćwierćcentymetrową; cylinder powinien być zaopatrzony w zamykający go, dopasowany gumowy korek; b) rurka do wtryskiwania o średnicy 6 mm, z mosiądzu lub miedzi, z jednym wylotem zamkniętym klinowatym zakończeniem; w dolnej części klinowatej końcówki znajdują się dwa małe otwory średnicy 1 mm c) naczynie szklane (butla) o pojemności 3785 cm zaopatrzone w urządzenia syfonowe I składające się z korka o dwóch otworach i zakrzywionej rurki miedzianej; naczynie umieszcza się na wysokości około 90 cm ponad stołem, na którym przeprowadza się badania; d) rurka gumowa o średnicy 5 mm z zaciskiem zamykającym wypływ, służący do połączenia rurki wtryskującej z syfonem e) tłoczek S a metalowym pręcie długości 450 mm, który ma kształt stożkowaty z płaskim okrągłym spodem o średnicy 21,4 mm ściśle prostopadłym do osi pręta; część stożkowa tłoczka zaopatrzona jest po bokach VI trzy małe śrubki (które można regulować) utrzymujące tłoczek w osi naczynia z zachowaniem nie- znacznego luzu przy przesuwaniu; pokrywka cylindra z materiału elastycznego ma w środku otwór do swobodnego ruchu pręta i utrzymywania go w osiowym położeniu w cylindrze; na górze umocowany jest ciężarek, który wyrównuje ciężar tłocz- ka do 1 kG; f) naczynie pomiarowe o objętości 88 cm lub 90 cm; g) lejek o dość szerokim otworze do wsypywania gruntu do cylindra; h) sekundomierz. Przygotowanie roztworu Roztwór podstawowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries