Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Posts Tagged ‘basen ogrodowy’

Woda czerpana z urzadzen do zaopatrywania miejscowego

Posted in Uncategorized  by admin
June 18th, 2018

W wodzie czerpanej z urządzeń do zaopatrywania miejscowego, przeznaczonej tylko na własne potrzeby jednego lub kilku sąsiednich gospodarstw domowych, miano coli nie może być niższe niż 10 (coli – indeks < 100/ litr). Ogrzanie wody w ciągu 10 min do 75°C zabija większość bakterii; 10- 20 min gotowana całkowicie odkaża wodę. Sposoby te są kosztowne i mogą znaleźć zastosowanie dla niewielkich objętości wody. Przegotowanie pozbawia wodę gazów (m. in. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘basen ogrodowy’

Woda czerpana z urzadzen do zaopatrywania miejscowego

Posted in Uncategorized  by admin
June 18th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘basen ogrodowy’

Woda czerpana z urzadzen do zaopatrywania miejscowego

Posted in Uncategorized  by admin
June 18th, 2018

Wody deszczowe, napływające ku nasypowi zbiornika, odprowadza się za pomocą rowów, a gdy zachodzi potrzeba, np. 300 . przy wysokim poziomie wód gruntowych, nasyp i teren przyległy należy odwodnić (ułożyć dreny). Koszt zbiorników terenowych jest znacznie niższy od kosztu zbiorników wieżowych. Kosztowne zbiorniki wieżowe mogą być zastąpione zbiornikami wodno-powietrznymi, tzw. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘basen ogrodowy’

Woda czerpana z urzadzen do zaopatrywania miejscowego

Posted in Uncategorized  by admin
June 18th, 2018

Cylinder pompy zaopatrzony jest w regulowany zawór do zasysania powietrza i uzupełniania jego zapasu w hydroforze (zazwyczaj w ilości 2% tłoczonej wody). W urządzeniach nowoczesnych stosowane są pompy odśrodkowe samozasysające z zaworem smoczkowym. Zawór ten pozwala uzupełniać zapas powietrza w hydroforze, a zaopatrzenie urządzenia hydroforowego w sprężarkę z silnikiem jest zbyteczne. Wymienione pompy zasysają również wodę w przypadku niedomykania się zaworu stopowego, a nawet gdy w przewodzie ssawnym występują niewielkie nieszczelności. W większych urządzeniach zamiast jednego dużego zbiornika buduje się dwa lub więcej mniejszych. Read the rest of this entry »

Comments Off