Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Otaczanie kruszywa bitumami

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Otaczanie kruszywa bitumami lub mieszanie go z cementem jest bardzo korzystne. Dlatego też,jeśli tylko posiada się odpowiednie maszyny, jak otaczarki lub betoniarki dużych wydajności, najbardziej ekonomicznymi podbudowami mogą się okazać podbudowy z kruszywa otaczanego lub podbudowy betonowe, a także podbudowy pośrednie z gruntów stabilizowanych Cementem. OZNACZENIA RODZAJÓW PODBUDOWY ZNACZENIE GEOTECHNIKI I BADAN LABORATORYJNYCH PRZY PROJEKTOWANIU NOWOCZESNYCH PODBUDÓW. Nowoczesne podbudowy różnią się od podbudów tradycyjnych tym, że są wykonywane na ogół z materiałów słabszych, przy bardziej komplikowanej technologii. Zasada wykorzystywania materiałów miejscowych nakazuje użyć do budowy prawie każdy materiał i dostosować do niego konstrukcję nawierzchni i technologię robót. Ulepszanie materiałów miejscowych przez dodawanie innych materiałów, różnych lepiszcz i spoiw wysoce komplikuje technologię. Nowoczesne podbudowy wymagają dostosowania konstrukcji nawierzchni do podłoża gruntowego i do istniejących warunków wodnych. Wyżej wymienione warunki wymagają stosowania wskazań geotechniki drogowej i badań laboratoryjnych, zarówno na etapie projektowania jak i w czasie wykonania. Już na etapie projektowania musi być zbadana wysadzinowość gruntów podłoża drogowego, przydatność gruntów do stabilizacji mechanicznej lub chemicznej. Należy także zbadać materiały miejscowe pod względem ich przydatności do budowy i ustalić recepty laboratoryjne mieszanek, na podstawie których skosztorysuje się roboty. W czasie budowy musi być kontrolowana prawidłowość ustalonych recept, jakość wbudowywanych materiałów; szczególnie jednak musi być kontrolowane zagęszczenie zarówno podłoża jak i podbudowy, gdyż od stopnia zagęszczenia zależy w dużej mierze jakość tych robót. Nowoczesne podbudowy wymagają więc wykonawców i pracowników nadzoru dobrze zaznajomionych z zagadnieniami geotechniki drogowej, dobrze znających badania laboratoryjne, możliwości laboratoriów oraz umiejących korzystać, z wyników badań laboratoryjnych. Nowoczesne podbudowy wymagają stałej opieki i nadzoru inżyniera. Doświadczenie inżyniera na budowie ma duże znaczenie, ale jego ręka i oko nie potrafi uchwycić drobnych różnic w materiałach i mieszankach, które mogą decydować o jakości podbudowy. Dlatego budowa musi być prowadzona w oparciu o badania laboratoryjne. Małe budowy mogą opierać się o badania laboratoriów stałych, o ile znajdują się one niedaleko budowy. Każda większa budowa powinna mieć laboratorium polowe na miejscu robót. Powinno ono być wyposażone w niezbędny sprzęt do badań na miejscu i powinno być kierowane przez pracowników dobrze znających swój fach, sumiennych i rzetelnych. Laboratorium polowe powinno być pod stałą opieką i kontrolą laboratorium wojewódzkiego zarządu dróg publicznych lub, przedsiębiorstwa, gdyż często potrzeba szerszych badań, których laboratorium polowe nie może wykonać. [patrz też: bombki styropianowe, wbijanie pali, furby boom allegro ]
[przypisy: tbs krakow, drzwi wejściowe do mieszkania w bloku, furby boom allegro ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wejściowe do mieszkania w bloku furby boom allegro tbs krakow