Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Opór gruntu

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Opór gruntu t (w kGcm2) oblicza się przy założeniu, że powierzchnia ścinania równa jest powierzchni całkowitej walca utworzonego przez obrót końcówki krzyżakowej sondy dookoła osi pionowej. Opór gruntu przy ścinaniu w gruntach spoistych plastycznych i miękkoplastycznych, dla których można przyjąć, że kąt tarcia wewnętrznego er = ° jest równy kohezji, można więc napisać, że t = ch. Kierunki rozwojowe polowych badań gruntów W celu jak najszerszego poznania. warunków morfologiczno-geologicznych terenu ostatnie kierunki rozwoju badań polowych, poza badaniami geoelektrycznymi, duży nacisk kładą na metody fotograficzne zdjęć lotniczych, pozwalających przy odpowiedniej interpretacji analizować warunki wodno-gruntowe szerokich pasów terenu. Metoda zdjęć lotniczych w wielu krajach świata znalazła już zastosowanie przy projektowaniu dróg i, jak wynika z literatury, dostarcza bardzo dużo danych niezbędnych do zaprojektowania drogi, które uzyskuje się wprost z odbitki fotograficznej i szczegółów karty terenu, uzyskanych na podstawie fotografii ).
LABORATORYJNE BADANIA GRUNTÓW Laboratoryjne badania gruntów dla celów drogowych przeprowadza się na próbkach pobranych w terenie dla określenia ich właściwości fizycznych, mechanicznych i chemicznych. Zakres i ilość przeprowadzanych badań laboratoryjnych uzależnia się od projektowanych zamierzeń oraz od warunków gruntowych terenu i ustala się po makroskopowym przeglądzie próbek. Dla gruntów przeznaczonych do robót ziemnych przeprowadzane są zwykle oznaczenia: składu uziarnienia, granic konsystencji lub wskaźniki piaskowe, wskaźniki przepuszczalności, wilgotności naturalnej i wilgotności optymalnej oraz wskaźniki nośności gruntu. Dla gruntów przewidzianych do stabilizacji cementem przeprowadzane są oprócz tego badania zawartości części organicznych, odczynu pH gruntu, zawartości siarczanów (803) oraz w niektórych przypadkach – badanie Florida i badanie w bębnie Devala lub Los Angeles. a. Badanie składu uziarnienia gruntów Do oznaczenia składu uziarnienia (granulometrycznego) gruntów służą dwie metody: areometryczna – dla ziarn o średnicy 0,06-0,001 mm, oraz sitowa – dla ziarn o średnicy większej od 0,06 mm. Analiza areometryczna Jest to badanie uziarnienia gruntu, polegające na określaniu szybkości opadania cząstek gruntu w wodzie przez oznaczanie zmian gęstości zawiesiny za pomocą areometru. Analizę areometryczną należy wykonywać zgodnie z PN-59iB-04483 na gruntach zawierających frakcje < 0,D74, tj. pyłową i iłową, oraz o zawartości części organicznych mniej niż 5%,. [patrz też: bombki styropianowe, wbijanie pali, Falvit ]
[podobne: trzy metry nad niebem cda, dolomit nawóz, komody allegro ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dolomit nawóz komody allegro trzy metry nad niebem cda